Rekisteriseloste

Rekisteriseloste perustuu Henkilötietolakiin (523/99) 10 §. A-Teline Nordic Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste on laadittu 24.8.2006 ja päivitetty 1.3.2019

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI
A-Teline Nordic Oy:n osoite- ja rekisteritietokanta.

REKISTERINPITÄJÄ
A-Teline Nordic Oy, Poronkatu 7, 20760 Kaarina

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
A-Teline Nordic Oy:n palveluiden käyttäjän (jäljempänä “Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva A-Teline Nordic Oy:n palveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä “Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: – Henkilötiedot – Yhteystiedot – Käyttötiedot – Muut Käyttäjän itse antamat tiedot Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, A-Teline Nordic Oy:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen tai yhteydenpidon yhteydessä tai palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: A-Teline Nordic Oy, Poronkatu 7, 20760 Kaarina